เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็ม.เอส. โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด

            เริ่มก่อตั่งเมื่อปี 2555 ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ตู้ สวิชบอร์ด , ตู้เมน MDB , ตู้ ACB , ตู้ Capacitor , ตู้ PLC ฯลฯ ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ซ่อมบำรุงและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งด้านระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าควบคุม และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง